Social

Social Insurance Board
2023

EVALUATING THE IMPACT OF MARAC NETWORK MODEL

In the study, we evaluated the impact of implementing the MARAC network model for the protection of intimate partner violence victims on the victims themselves, professionals, and members of...

Read more
Ministry of Finance
2023

ROLES AND ATTITUDES IN PUBLIC SERVICE

This is a trend study that helps to monitor developments in public service ethics and serves as the basis for updating public service ethics training programs and the activities...

Read more
Ravimitootjate Liit
2022

TERVISETEHNOLOOGIATE HINDAMISE PROTSESS JA OTSUSTUSKRITEERIUMID EESTIS

Tervisetehnoloogiate hindamine hõlmab ravimite jt tervisetehnoloogiate rahastamisotsuste taustaks tehtavat meditsiinilise efektiivsuse tõendatuse hindamist ja majandusliku kulutõhususe analüüsi. Uuringus võrreldi hindamisprotsessi ja selles kasutatavaid otsustuskriteeriume Inglismaal, Iirimaal, Rootsis ja Eestis.

Read more