Sten Anspal

Social Insurance Board
2023

EVALUATING THE IMPACT OF MARAC NETWORK MODEL

In the study, we evaluated the impact of implementing the MARAC network model for the protection of intimate partner violence victims on the victims themselves, professionals, and members of...

Read more
Arenguseire Keskus
2021

KÄITUMIST MÕJUTAVATE STIIMULITE KASUTAMINE MAKSUSÜSTEEMIS

Uurime, kuidas kasutatakse maksusüsteemi sisse ehitatud käitumuslikke taipamisi innovatsiooni, parema tervisekäitumise ning puhtama keskkonna saavutamiseks. Uuringu tulemusena toome välja instrumendid, mida Eestis pole kasutatud, kuid mida mujal eespool viidatud...

Read more