SYNCLUSIVE: KAASAV LAHENDUS RISKIRÜHMADE ABISTAMISEKS TÖÖTURUL

Tellija: Euroopa Liidu programm „Euroopa horisont“

Periood: 2023-2026

SYNCLUSIVE on projekt, mis keskendub uuenduslikult ja terviklikult süsteemsele lähenemisele  riskirühmadesse kuuluvate inimeste kaasamisel tööturule. 

Miks on see oluline? Mõned inimesed on tööturul haavatavamad kui teised (näit puudega inimesed ja nende hooldajad, kuni 24-aastased noored või vanaduspensioni eelsed inimesed, eesti keelt mitte valdavad või pikaajalised töötud jne). SYNCLUSIVEi eesmärk on töötada välja ning rakendada koostöös piirkondlike osapooltega toetavate meetmete pakett, et aidata haavatavatesse gruppidesse kuuluvate inimeste liikumist tööturule ja nende arengut tööturul.  

SYNCLUSIVE projekti käigus luuakse Hollandis, Soomes, Portugalis ja Bulgaarias eluslaborid (Living Labs). Eluslaborid on piirkonna osapoolte koostöös rakendatavad meetmed haavatavate gruppide tööturule aitamiseks ja hõivesse jõudnud inimeste liikumiseks järgmistele ametikohtadele, nii et hõivesse sisenemise ametikohad vabanevad uutele tööotsijatele.   

Centari ülesanne projektis on uurida, kuidas neljas riigis katsetatav eluslabori lähenemine ja lahendus Eesti konteksti sobib. 

 

Projekt kestab 2023-2026, seda rahastab Euroopa Liit teaduse ja innovatsiooni programmi „Euroopa horisont“ grandilepinguga nr 101094526. 

 

Rohkem infot projekti ja meie edusammude kohta:

https://www.youtube.com/@SYNCLUSIVEproject
https://www.linkedin.com/company/synclusive-project/