VASTASTIKUNE EKSPERTHINNANG ŠOTI TÖÖHÕIVEVÕIME PARANDAMISE ALASTE TEADMISTE ARENDAMISE VÕRGUSTIKULE – EESTI RAPORTI KOOSTAMINE

Tellija: GHK Consulting

Periood: 2011

Euroopa Liidu poliitikakujundamise oluliseks osasaks on õppimine teineteiselt. Selle konkreetse projekti raames tutvustas Šotimaa oma kogemusi tööhõivevõime parandamise alaste teadmiste arendamise võrgustiku arendamise kohta (Scottish Employability Learning Network) ning meie rolliks oli arutleda  selle mudeli sobivuse üle Eesti keskkonda.

Eelpool mainitud võrgustik on küllaltki head administratiivset suutlikkust eeldav koostöö vorm (tegeletakse küllaltki laial skaala paiknevate tegevustega, täpsemat infot nendega kohta leiab siit: http://www.employabilityinscotland.com/), mis suure tõenäosusega üks üheselt Eestile ülekantav ei ole – meie omavalitsused on lihtsalt liiga väikesed ja ei suuda neid tegevusi teostada.

Samas ei oleks välistatud, et suuremad omavalitsused (või väiksemad omavalitsused koostöös), saaksid sellisel kujul koordineeritud tegevustest väärtuslikke teadmisi juurde.

Diskussioonipaber ja arutelud valmisid vastastikkuse õppimise programmi (Mutal Learning Programme) raames.

Raporti tellijaks oli Suurbritannia konsultatsioonifirma GHK.