UUTE ELEKTRIRONGIDE SOETAMISE TULUKULUANALÜÜS

Tellija: Elektriraudtee

Periood: 2008

Projekti eesmärgiks oli hinnata Elektriraudtee veeremi väljavahetamise finantsilist ja sotsiaal-majanduslikku tasuvust.

Võrreldi kolme stsenaariumi:

  • elektrirongiliikluse lõpetamine ja asendamine bussiliiklusega,
  • uute elektrirongide soetamine,
  • elektrirongide asendamine uute diiselrongidega.

Tulemused näitavad, et investeering ei ole Elektriraudtee AS jaoks finantsiliselt tasuv.

Sotsiaal-majanduslik tasuvus, milles võetakse arvesse ka elektrirongiliikluse uute rongidega jätkumisest saadav ajaline ja rahaline võit reisijate jaoks ning keskkonna- ja muude väliskulude vähenemine, on positiivne, mis näitab, et ühiskonna kui terviku jaoks on tegu tasuva investeeringuga.

Sealjuures on elektrirongid eelistatavad diiselrongidele – hoolimata kõrgematest kasvuhoonegaaside emissioonidest elektritootmisel on keskkonnakulud kokkuvõttes väiksemad tingituna väiksemast lokaalsest õhusaastest, samuti on elektrirongide kiirendusvõimest tulenevalt  nende ajasääst suurem.

Projekt oli  kõlblik toetuse saamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Uuringu tellijaks oli Elektriraudtee AS.