TRAMMITEE PIKENDAMINE TALLINNA LENNUJAAMANI

Tellija: Tallinna Linnatranspordi AS

Periood: 2015

Transpordisõlmede ühendamine linna keskusega ja muude sõlmpunktidega on linna jaoks tähtis küsimus. Analüüsis uuriti, milline on trammitee Tallinna lennujaamani pikendamise finantsiline ja sotsiaalmajanduslik tasuvus. Analüüs lähtus Euroopa Komisjoni poolt välja antud tulu-kulu analüüsi teostamise metoodikast.

Võrreldi kahte stsenaariumi:

  •  Senise ühistranspordikorralduse püsimine, kus lennujaama-suunaline nõudlus ühistranspordi kasutamise vastu rahuldatakse bussidega;
  •  Trammitee pikendamine lennujaamani.

Finantsiline analüüs viidi läbi nii Tallinna Linnatranspordi AS kui ka Tallinna linna vaatenurgast. Sotsiaal-majanduslikus analüüsis võeti lisaks finantsilistele näitajatele arvesse ühiskonna jaoks tekkivaid täiendavaid tulusid ja kulusid – kiirematest ühendustest tulenevat ajasäästu, keskkonnamõjusid (kliimamõjud, õhusaaste, mürareostus) ja liiklusõnnetusi. Lisaks analüüsile osaleti antud projekti jaoks rahastustaotluse kirjutamises nii Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kui ka Euroopa Ühendamise rahastusse.