TÖÖGA SEOTUD SOTSIAALKAITSE MUDELID JA NENDE SOBIVUS ALTERNATIIVSETE TÖÖTURUARENGUTE KORRAL EESTIS

Tellija: Riigikogu Arenguseire Keskus

Periood: 2018

Riigikogu Arenguseire Keskus viis 2017. aasta suvest kuni 2018. aasta sügiseni läbi tööturu tuleviku uurimisprojekti, mille eesmärk oli luua tööturu ja töösuhete muutust ja nendega kohanemist peegeldavad pikaajalised alternatiivsed stsenaariumid aastani 2035. Koos Poliitikauuringute Keskusega Praxis valminud raportis anname hinnangu tööga seotud sotsiaalse kaitse riskidele Eestis võimalike tööturu muutuste taustal.
Uuring viidi läbi Riigikogu Arenguseire Keskuse tellimusel.