TIPPTASEMEL KUTSEOSKUSTEGA VÄLISSPETSIALISTIDE MÕJU EESTI RIIGIEELARVELE

Tellija: EAS

Periood: 2020

Uuringus hinnati, kui suurt majanduslikku kasu toob Eesti riigieelarvele välismaiste tipptasemel kutseoskustega juhtide ja spetsialistide Eestis töötamine. Vaatluse alla võeti välismaised IKT valdkonnas töötavad juhid, tippspetsialistid ja tehnikud ning loodus- ja tehnikateaduste valdkondade tipp- ja keskastme spetsialistid, keda 2019. aastal töötas Eestis 2891.

Tuludena käsitleti töötasult makstavaid tööjõumakse (tulu- ja sotsiaalmaks), mis moodustavad otsese mõju.

Lisaks sellele tekib välisspetsialistide töötamisest kaudne mõju tingituna sellest, et nad kulutavad osa oma sissetulekust Eestis. See annab see tööd ka siinsetele ettevõtetele, kelle töötajate palkadelt ja jaotatud kasumilt makstakse samuti makse. Üldise tasakaalu mudelit kasutades hindame välisspetsialistide töötamisest tingitud otseste ja kaudsete maksude kogusummaks 2019. aastal 74,5 miljonit eurot.

Uuring valmis koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis.