RITA C-19 JÄTKUPROJEKT: UKRAINA SÕJAPÕGENIKUD EESTIS

Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Periood: 2022-2023

CentAR osales ka Ukraina kriisiga seonduvate teemade uuringus, mis oli projekti RITA C-19 Majandus jätkuprojekt. Alates märtsist 2022 said sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud taotleda ajutist kaitset, mille kohaselt on neil õigus erinevatele riigi ja kohalike omavalitsuste pakutavatele teenustele. Selleks, et riik ja kohalikud omavalitsused saaksid teenuste pakkumiseks paremini valmistuda, oli vaja saada täpsemat infot siia saabunud sõjapõgenike olukorra ja vajaduste kohta.

Konsortsiumi liikmed: Tartu Ülikool, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ

Uuringu tellis ja rahastas Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ kaudu.