RITA C-19 : COVID-19 SEOTUD MAJANDUSMÕJUDE NING NENDE PEHMENDAMISEKS MÕELDUD POLIITIKAMEETMETE TÕHUSUSE HINDAMINE

Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Periood: 2020-2023

RITA C-19 Majandus ehk COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamise projekti eesmärgiks oli toetada riiki COVID-19-ga seotud tegevuspiirangute sotsiaalse ja majandusliku mõju ning riigi kriisimeetmete tõhususe hindamisel ja teadmistepõhise kriisipoliitika kujundamisel.

Centari ülesandeks oli selles projektis simulatsioonimudeli väljatöötamine, mis hindab koroonaviiruse või mõne muu šoki/riigipoolse sekkumise tagajärjel lõppkasutamises toimunud muutuse mõju Eesti majandusele (RITA-C19-makromudel).

Mudel võimaldab hinnata konkreetsete sekkumiste mõjusid lähtuvalt kehtivast majandusstruktuurist ega võta arvesse võimalikke sekkumistega kaasnevaid struktuuri teisenemisi. Mudel põhineb 2020. aasta andmetel. Tulemused on alati hinnangulised ja mõeldud eeskätt suurusjärkude tunnetamiseks.

Uuringu läbiviijad: Tartu Ülikool, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ.

Uuringu tellis ja rahastas Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ kaudu.