MEREKAUBANDUSE STSENAARIUMID AASTANI 2040

Tellija: Arenguseire keskus

Periood: 2020

Järgneva kahe kümnendi jooksul on meretranspordis oodata olulisi arenguid seoses nii uute tehnoloogiate ja kütuste kasutuselevõtuga, regulatiivse raamistiku arengutega, uute kaubateedega kui ka muutustega maailmamajanduses. Uuringus anname ülevaate peamistest globaalsetest suundumustest, mis kaupade vedu meritsi järgmiste kümnendite jooksul mõjutavad, ning võimalikke muutusi Eestit läbivates multimodaalsetes transpordikoridorides. Nende analüüsile tuginedes koostatakse stsenaariumid Eesti sadamaid läbivate kaubavoogude arengu kohta aastani 2040.