MAJUTUSTEENUSTE KÄIBEMAKSUMÄÄRA TÕSTMISE MÕJU KIIRANALÜÜS

Tellija: Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Periood: 2023

Vabariigi Valitsus plaanib tõsta majutusteenuste käibemaksu määra alates 2025. aastast 9%lt 22%le. Käesolevas uuringus hinnati selle muudatuse mõju Eestis loodavale lisandväärtusele, maksutulule ja majutussektori olulisematele majandusnäitajatele.  Analüüsi tulemused näitavad, et sellisel kujul ei ole tegemist hea algatusega. Majutusteenuste käibemaksu tõstmine tõstab nende hinda ligi 12% ja põhjustab majutusteenuste nõudluse languse.

Kuigi käibemaksutulu suureneks 13,9 miljoni euro võrra, väheneb teiste maksude laekumise languse tõttu maksude kogulaekumine aastas 3,9 miljoni euro võrra. Kahjustada saaks ka Eesti majutussektori ettevõtete konkurentsivõime. Majutussektori lisandväärtus väheneb muude tingimuste samaks jäädes 16,7 ning kasumid 2,7 miljoni euro võrra. Sektorist võib kaduda ligi 450 töökohta.