KOV TULUBAASI MUUTMISE KONTSEPTSIOONI ARENDAMISE NÕUSTAMINE

Tellija: Rahandusministeerium

Periood: 2016

Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR nõustas Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise kontseptsiooni väljatöötamisel. Analüüsiti võimalusi täiendada tasandusfondi ääremaalisust arvestava komponendiga ning tasandusfondi arvestusmetoodika uuendamise vajalikkust.
Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste finantsilisi võimalusi kohalike teenuste pakkumisel. Toetuse jaotamisel võetakse kuluvajaduse hindamiseks aluseks peamiselt demograafilist jaotust ning kuluvajaduse erinevusi vanusegruppide lõikes.
Konsultatsiooni käigus nõustati Rahandusministeeriumi matemaatilise mudeli uuendamisel regressioonanalüüsi alusel ning analüüsi tulemuste tõlgendamisel.