KOLLEKTIIVSED TÖÖSUHTED: INFOMATERJAL TÖÖANDJALE – JUHTUMIUURINGUD

Tellija: Tööandjate Keskliit

Periood: 2011

Pikad raportid võivad tekitada inimestes tunde, et nad ei haaku nendega, samal ajal kui kolleegi kirjeldus väga elulisest situatsioonist mõjub kõnetavalt. Selle Tööandjate Keskliidu poolt ellu kutsutud projekti eesmärgiks oligi vahendada kogemusi tööandjalt tööandjale.

Meie roll oli valmistada ümarlaudade jaoks ette taustamaterjal – valida koostöös Tööandjate Keskliiduga välja teemad, mis võiksid inimestele huvi pakkuda ning leida ettevõtted, kes võiksid nende teemadega seonduvaid kogemusi jagada. Ettevõtetes viidi läbi juhtumiuuringud ning nende kokkuvõtted olid ümarlaual osalejatele diskussiooni abistavaks materjaliks.

Ümarlaudadel käsitletud teemade ring oli küllaltki lai, käsitledes muuhulgas kollektiivlepingu lõpetamisega seotud küsimusi, mitme töötajate esindajaga seonduvaid teemasid ja struktuuriüksus ostmisel „päranduseks“ saadud kollektiivlepinguga seonduvaid probleeme. Kokku viidi läbi seitse juhtumiuuringut ning saadud tulemuste baasil aidati välja töötada ka soovitusi õigusruumi parandamiseks.

Uuring valmis Tööandjate keskliidu tellimusel ja seda kaasrahastati Euroopa Sotsiaalfondist.