KÄRDLA, KURESSAARE, RUHNU JA TARTU LENNUJAAMADE ARENDAMISE KOONDPROJEKTI SOTSIAALMAJANDUSLIK TASUVUSANALÜÜS

Tellija: Tallinna Lennujaam AS

Periood: 2009

Kas lennujaamad, mis paiknevad väljapoolt Tallinna, väärivad investeeringuid? Käesoleva projekti eesmärgiks oli analüüsida lennuliikluse turvalisuse, kasutaja-mugavuse ja kättesaadavuse parandamisvõimalusi Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamades.

Analüüs põhines Euroopa Komisjoni kulu-tulu analüüsi nõuete järgi kolme stsenaariumi kulu-tulususe võrdlemisel. Arvesse võeti kulud ja tulud nii ettevõtte perspektiivist (investeeringu mõju ettevõtte finantsnäitajatele) kui ühiskonna vaatenurgast laiemalt (kaasates reisijate aja- ja kulusäästu, keskkonnamõjud, lennuohutuse ja regulaarsuse paranemise jm). Viidi läbi ka riski- ning tundlikkusanalüüs eesmärgiga hinnata, kuidas olulisemate analüüsikomponentide eeldatust erinevad väärtused mõjutavad tulemusi.

Projekti finantsiline nüüdispuhasväärtus osutus negatiivseks samas kui majanduslik nüüdispuhasväärtus oli positiivne. See tähendab, et kuigi ettevõte üksinda projekti ei teostaks, on investeering ühiskondlikust seisukohast kasulik.

Vastavalt transpordi infrastruktuuri investeeringute kavale oli investeeringu kogumaksumuseks 242 mln krooni. Analüüsi tulemused võimaldasid rahastada projekti Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Uuringu teostati Tallinna Lennujaam AS tellimusel.