I TÜÜPI DIABEETI PÕDEVATE LASTE JA TÄISKASVANUTE UURING

Tellija: Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

Periood: 2020

Uuring annab ülevaate I tüüpi diabeeti põdevate täiskasvanute ja laste toimetulekust,
muredest ja vajadustest. Täpsemalt:

  • diabeedi ravivõtted, ravi korraldamine ja ravitarvikud;
  • toetused ja majanduslik hakkamasaamine;
  • diabeedi juhtimine koolides, lasteaedades ja huviringides;
  • stress ja emotsionaalne toimetulek;
  • diabeediga seoses tervishoiuteenuste kasutamine;
  • toitumine ja füüsiline aktiivsus
  • diabeedialane teadlikkus ja koolitustel osalemine;
  • suhtlus teiste diabeedi diagnoosiga täiskasvanutega/laste vanematega.