BLRT B-AKTSIA ÕIGLASE VÄÄRTUSE HINDAMINE

Tellija: Advokaadibüroo SORAINEN

Periood: 2013

Kui väärtpaber ei ole börsil kaubeldav ja tehingu asjaolud on ebatavalised, siis võib selle väärtuse hindamine olla küllaltki keeruline.

Käesoleva analüüsi raames hinnati, milline on BLRT B-aktsia õiglane väärtus, võttes arvesse, et selle omanik on ettevõtte tegevuse üle kontrolli mitteomav vähemusaktsionär, ostja on kontrolli omavate isikute gruppi kuuluv isik ning tegemist on väärtpaberiga, millega börsil ei kaubelda.

Hinnangu andmisel tugineti peamiselt ettevõtte analoogia meetodile, hinnangus lahati põhjalikult kontrolli mitteomamise ning vähese kaubeldavuse allahindluse olemust ja rakendamise asjakohasust eelpool kirjeldatud raamistikus.

Analüüs valmis Advokaadibüroo SORAINEN AS tellimusel ning seda kasutatakse eksperthinnanguna kohtuvaidluses.