ANALÜÜSIKOOLITUS POLIITIKAKUJUNDAJATELE JA VALITSUSASUTUSTE ANALÜÜTIKUTELE

Tellija: Rahandusministeerium

Periood: 2014

Rahandusministeerium usaldas meie kätesse „Poliitikakujundajate ning valitsusasutuste analüütikute analüüsivõimekuse suurendamise koolituse“ korraldamise.

Koolitusprogrammi raames pakkusime kaht erinevat koolitust – neist esimene oli mõeldud poliitikakujundajatele, kes ise igapäevaselt analüüse läbi ei vii ning pigem peavad oskama neid tellida ning juba valminud analüüside tulemusi tõlgendada. Teine oli mõeldud analüütikutele, kes tegelevad ise analüüside läbiviimisega ning kellelt eeldati mõnevõrra suuremat eelteadmist kvantitatiivsetest analüüsimeetoditest (regressioonanalüüsi tõlgendamine). Erinevus poliitikakujundajate programmist seisnes peamiselt selles, et olulisem rõhuasetus oli statistikapaketi R praktilisel osal, mis valdavalt keskendub andmete visualiseerimisele.

Mõlemad koolitused koosnesid kolmest 6-tunnisest koolituspäevast, millest esimene toimus suve alguses ja järgmised kaks ajavahemikus 20 august – 15 oktoober. Koolitustel osales ühtekokku enam kui 223 inimest.

Koolitust rahastati inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus” programmi „Keskne koolitus 2012-2013” ja Rahandusministeeriumi eelarvest.