AMETIÜHINGUD EUROOPA LIIDUS

Tellija: Euroopa Ametiühingute Instituut

Periood: 2000-2020

Euroopa riikide ametiühingud seisavad korduvate Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu üleste neoliberaalsete programmide ja projektide seatud väljakutsete ees. Euroopa Ametiühingute Instituut koondas raamatusse kakskümmend seitse peatükki, kus kaardistatakse ametiühingute suundumused Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides ja uuritakse ametiühingute rakendatud meetmeid muutunud oludega kohanemiseks ja kaasas käimiseks.

Raamat pakub põhjalikku ja võrdlevat ülevaadet ametiühingute arengust, struktuurist ja püüdlustest kõigis 27 ELi liikmesriigis aastatel 2000 kuni 2020. Väljaandes analüüsitakse väljakutseid, millega ametiühingud seisavad silmitsi, ning strateegilisi ja poliitilisi vastuseid neile.

Eesti ametiühingute 9. peatüki autor on Epp Kallaste.