Vidin demagoogi tööriistakasti

Majanduskasv on päris popp teema, kuid valdavalt ei kirjutata sellest mitte analüütilises võtmes, vaid illustreerimaks oma seisukohtade paikapidavust (olgu need siis mõne opositsioonipoliitiku väited sellest, et seni aetud majanduspoliitika ei  toimi või valitsuskoalitsioonipoliitiku kiidusõnad kõigele sellele, mida parasjagu ellu viiakse).

Kuna majanduskasvu number sõltub päris palju sellest, millise perioodi kohta seda arvutatakse, pakub Eesti rahvamajanduse arvepidamine lausa ammendamatut abimaterjali nii kriitikutele kui ülistajatele. Alljärgnev tööriist ongi mõeldud kõikvõimalike sõnavõttude kirjutajatele. Selle kasutamine on lihtne – tulpades on toodud perioodi algusaastad ja ridades lõppaastad. Nii saate näiteks perioodi 1998-1999 majanduskasvuks -0.3%, kuid perioodi 1998-2000 keskmiseks majanduskasvuks juba 4.7%.

Need, kes soovivad Eesti majanduspoliitika kohta negatiivseid näiteid, peaksid rohkem tähelepanu pöörama punastele lahtritele, ülistuskõnede kirjutajad peaksid vaatama rohelisi (mida tumedam roheline, seda ilusam Eesti) ????

NB! Keskmine majanduskasv on arvutatud, kasutades järgmist valemit:

Kus:

– SKP reaalne kasvumäär;

SKPl – SKP absoluutväärtus 2000. aasta hindades perioodi lõpus;

SKP a – SKP absoluutväärtus 2000. aasta hindades perioodi alguses;

n – perioodi pikkus aastates.

Leave a Comment