Our main research and consulting areas are education, labour market and financial analysis. This, however, does not mean that we limit ourselves only to these fields – our analysts are familiar with a wide range of quantitative and qualitative research methods that we are happy to apply to problems outside the domain of our main research areas.

Education

Education

Labour Market

Labour Market

Financial Analysis

Financial Analysis

Analüüs Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise võimalustest kinnisasjade omanikele ja kasutajatele

Rail Balticu projektil on nii otseselt kui ka kaudselt oluline mõju mitmetele kinnisasjadele, riivates seejuures kinnisasjade omanike omandipõhiõigust ning piirates maatükkide kasutusvõimalusi. Sellised mõjud võivad olla seotud vajadusega kinnisasi osaliselt või täielikult puudutatud isikult võõrandada. Samuti võivad mõjud hõlmata vajadust taluda infrastruktuurirajatisi või neist omakorda tulenevaid mõjusid/piiranguid kinnisasjal või rajatiste kaitsevööndis.

Client:

Technical Regulatory Authority

Implementation period:

2015