Eilse teema jätkuks …

Eelmises postituses panime ritta erinevate gümnaasiumite lõpetajate ülikooli riigieelarvelisele kohale sissesaamise tõenäosused. Arutelude käigus aga vaatasime, et lisaks gümnaasiumilõpetajate käekäigule oleks oluline arvesse võtta ka seda, milline protsent gümnaasiumitesse sisseastunustest üldse lõpetamiseni jõuavad — kooliti võivad nominaalajaga lõpetajate suhtarvud olla küllaltki erinevad. Et seda arvesse võtta, siis tegime ka pingerea selle kohta, milline protsent gümnaasiumisse sisseastunutest jõuab hiljem avalik-õiguslikku ülikooli tasuta kohale.

Tehniline märkus arvutuskäigu kohta – gümnaasiumi lõpetamise tõenäosus on korrutatud ülikooli RKT kohale edasi õppima minemise tõenäosusega. Ainsaks muudatuseks andmestikus on see, et kooli vahetajad on arvestusest välja jäetud (kui 100 sisseastujast 25 ei lõpetanud nominaalajaga ja 25 läks teise kooli, siis meie arvestuses ei ole nominaalajaga lõpetamise tõenäosus mitte 50/100 , ehk 50%, vaid 50/75, ehk 1/3).

Joonis 1. Gümnaasiumisse sisseastuja tõenäosus minna ülikooli tasuta kohale õppima

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Eilse teema jätkuks …

  1. kjagula says:

    Olen treffnerist. Meie lennus/klassis oli ülikooli pääsemise protsent tõenäoliselt sada, kõikide kohta täpselt ei oska öelda. Küll aga ei tähenda see, et kõik pärast gümnaasiumi lõpetamist kohe sügisel ülikooli läksid. Kes läks maailma avastama, kes väkke jne. Aga järgneva kolme aasta jooksul olid vast kõigil üliõpilase pilet taskus. Kas te sellise nö. “lõtkuga” arvestasite statistika koostamisel?

  2. Janno says:

    Selle konkreetse andmestiku puhul mitte – siin vaadatakse kohe lõpetamisele järgnevat perioodi. Selline valik on tõenäoliselt kompromissi tulemus – statistika esitamiseks tuleb kusagile tuleb mingi piir tõmmata. Mida pikemat lõtku lubad, seda hiljem saad andmed välja anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *