Author Archives: Janno

Kuidas panna eestimaalane õppima?

Autor: Mari Liis Räis Kui paljud eestimaalased õppisid viimasel aastal üldharidus- või kutsekoolis või läbisid tööalaseid või isegi vabahariduslikke koolitusi? Kui paljud aga otsisid uut infot internetist või raamatukogust, võibolla isegi kuulates ööülikooli? Kui vaadata Euroopa Liidu poolt mõõdetavat osalemist … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sambad, lapsed ja maarjakask

Saateks See lugu sai tegelikult kirjutatud veidi üle kuu aja tagasi , kui Andres Arrakult ilmus üks paljudest arvamuslugudest pensioni teemadel (leiad selle siit). Siis jäi ta mõneks ajaks seisma, aga … milleks tal ikka seista lasta.  Head lugemist! _________________________________________ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Õpingute ebaõnnestumise uuringu jätkuks

Nagu huvilised juba reedel märgata võisid, sai meil valmis üks raport („Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis“). Sissejuhatuseks – need, kes veel lugenud pole, kuid sooviks seda teha, leiavad raporti täisversiooni, eestikeelse lühiversiooni või eriti lühikest presentatsiooni eelpool toodud linkide alt. Kuna … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eilse teema jätkuks …

Eelmises postituses panime ritta erinevate gümnaasiumite lõpetajate ülikooli riigieelarvelisele kohale sissesaamise tõenäosused. Arutelude käigus aga vaatasime, et lisaks gümnaasiumilõpetajate käekäigule oleks oluline arvesse võtta ka seda, milline protsent gümnaasiumitesse sisseastunustest üldse lõpetamiseni jõuavad — kooliti võivad nominaalajaga lõpetajate suhtarvud olla … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Millistest keskkoolidest minnakse avalik-õiguslikku ülikooli riikliku koolitustellimuse kohtadele?

Haridus- ja Teadusministeerium on oma kodulehele välja pannud huvitava andmestiku sellest, kes gümnaasiumisse lähevad, paljud selle lõpetavad ning kuhu minnakse edasi õppima (vt siit). Kuna edasiõppimine peaks gümnaasiumisse pürgijate jaoks olema küllaltki oluline teema ning gümnaasium peaks inimesi ette valmistama … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vidin demagoogi tööriistakasti

Majanduskasv on päris popp teema, kuid valdavalt ei kirjutata sellest mitte analüütilises võtmes, vaid illustreerimaks oma seisukohtade paikapidavust (olgu need siis mõne opositsioonipoliitiku väited sellest, et seni aetud majanduspoliitika ei  toimi või valitsuskoalitsioonipoliitiku kiidusõnad kõigele sellele, mida parasjagu ellu viiakse). … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kas TALSE ikka tõuseb? (jätk)

Eelmise nädala lõpus tegime ühe joonise, kust paistis, milliseks kujuneb investeerigu inflatsiooni ja maksudega korrigeeritud tulusus erinevate investeerimisperioodide korral eeldusel, et raha investeeritakse Tallinna Börsi aktsiaindeksisse. Peetril tekkis küsimus, et milline oleks tulusus siis, kui iga aastat alustada sedasi, et … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kas TALSE ikka tõuseb?

Sten leidis paar päeva tagasi New York Timesist huvitava loo, mille kõrval oleval joonisel oli kenasti ära toodud S&P 500 aktsiaindeksi tootlused erinevate sisenemis- ja väljumisaegade ning positsiooni pikkuste lõikes. Aegrida on päris muljetavaldava pikkusega (alates 1920. aastatest) ja ka … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generatsioonid ikka nii erinevad vist ei ole

Erik Ehasoo kirjutas Postimehes artikli: Pensioniea vanusepiir tuleks kaotada http://www.postimees.ee/?id=363216 Täitsa põnev lugemine. Ärge saage minust valesti aru, pensionisüsteemi muudatuste osa ei ole tõenäoliselt lugemist väärt (Lauri Leppik on sellest ühtteist ka juba kirjutanud http://www.postimees.ee/?id=363599), küll aga meeldis mulle see noore … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hea lugeja!

Sellelt lehelt leiad mõttekäike, mis ei pretendeeri Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR ametliku seisukohta tiitlile, kuid tunduvad nende autoritele sellegipoolest piisavalt huvitavatena, et neid teistega jagada.  Loodetavasti sünnivad nendest huvitavad arutelud, mille tulemusena kusagil midagi paremaks saab.

Posted in Uncategorized | Leave a comment